Zyra e sigurimit te cilesise dhe vleresimit institucional

Kryetar zyre  
                                  
Gentian Ruspi    

                                               gruspi@ugj.edu.al

Specialist per cilesine dhe vleresim institucional

Mund te informoheni me te gjitha evidencat e raprotit :

Evidencat Shqip

Klikoni per :   Raporti Vetëvlerësimit