Drejtoria e shërbimeve universitare

Drejtoria e shërbimeve universitare përbëhet nga :

  • Sektori i Finances
  • Sektori i Prokurimeve
  • Sektori i Shërbimeve

Klikoni per tu informuar :

                Drejtoria e shërbimeve universitare


Sektori i Financës

  Sektori i Prokurimeve

  Sektori i ShërbimeveRaport Auditi dhe Buxheti