Drejtoria e shërbimeve universitare

Klikoni per tu informuar :

                Drejtoria e shërbimeve universitare

Sektori i Financës

  Sektori i Prokurimeve

   Sektori i Shërbimeve

Raport Auditi dhe Buxheti