Drejtoria e shërbimeve universitare

                Drejtoria e shërbimeve universitare

     Sektori i Financë - Prokurimeve

       Sektori i Shërbimeve

     Raport Auditi dhe Buxheti

                                               Drejtore e shërbimeve universitare

                                                                             Marianthi Xha        mxha@uogj.edu.al 

                                                                                                    tel. i brendshem 202