Zyra e marëdhenieve me jashte

Kryetar dege 

                                                Luiz Seiti                         lseiti@ugj.edu.al

Zyra e Marëdhenieve me Jashte 

Specialiste zyres se Marëdhenieve me Jashte        Evionda Skendi