Zyra e marëdhenieve me jashte

Kryetare dege 

                                                   Eljana Mosko                   emosko@uogj.edu.al

Zyra e Marëdhenieve me Jashte 

Specialiste zyres se Marëdhenieve me Jashte        Evionda Skendi