Sektori i Financës


Drejtore e sherbimeve universitare:

              Marianthi Xha

              mxha@uogj.edu.al


  

Pergjegjese e Sektorit te Finances:

                Parashqevi Kalanderi

                pkalanderi@uogj.edu.al

Specialiste Finance 

                Erjela Dhromaj

                endreu@uogj.edu.al


Specialiste Finance


Arketare     Fotini Shehu


           tel. i brendshem 202