Zv/Dekanet

Zv/Dekanët e Fakulteteve

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës                                              

Doc. Dr. Isidor Kokalari
e-mail:  ikokalari@uogj.edu.al
           

 

 

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqëror

Prof. Dr. Gezim Rredhi
e-mail: grredhi@uogj.edu.al  

Doc.Dr.   Gentian Ruspi                                           e-mail:   gruspi@uogj.edu.al          

 

 

 Fakulteti  Ekonomik                                                                                              

   Dr.  Robert Çelo
  e-mail:  rcelo@uogj.edu.al