Zv/Dekanet

Zv/Dekanët e Fakulteteve

Fakulteti i Shkencave të Natyrës                                              

Prof. Asoc. Dr. Majlinda Terpo
e-mail: mterpo@uogj.edu.al

           

 

 

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Prof.  Asoc. Abaz Mullai
e-mail: amullai@uogj.edu.al

Prof. Dr. Gezim Rredhi
e-mail: grredhi@uogj.edu.al  

Prof. Dr. Niko Rogo                                                     e-mail:nrogo@uogj.edu.al