Udhezime per studentet e rinj

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit :

Udhëzimi nr 13

Udhezimi nr 22

Udhëzimin nr. 24, datë 07.10.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.


                     PORTALI I MATURANTIT

                                          Matura shteterore