Studimet Universitare "Bachelor"

Programet e studimit  të Ciklit te Parë me kohë të plotë

 Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)

1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori – Gjeografi

2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe - Letersise Shqipe

3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Angleze

4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Italiane

5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori dhe Gjuhe Italiane

6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek

7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI

8.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Parashkollor

         Programe Studimi 2 vjecar me karakter profesional

1.  "Edukatore per Zhvillimin dhe Edukimin e femijerise se Hershme  (0-3)vjeç

2.  "Udherrefyes Turistik" 

 Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)

1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Fizike

2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Informatike

3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Teknologji Informacioni

4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Fizike dhe Teknologji Informacioni

5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme

6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami

7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Biologji – Kimi

        Fakulteti i Ekonomik (F.E)

 .   Program  studimi i Ciklit te Pare   Kontabilitet Finance

             Program  studimi i Ciklit te Pare   Administrim Publik

             Program  studimi i Ciklit te Pare   Turizmit

             Programe Studimi 2 vjecar me karakter profesional

      1.  "Asistent Administrativ"

      2.  "Asistent Menaxher ne Studimet Turistike"

      3.  "Ndihmes Ekonomis"