Hapesira online per studentet ESSE3

Per tu regjistruar online te gjithe studentet e rinj per vitin akademik 2019-2020 likojme me poshte:

Klikim për regjistrim

Per te kontrolluar llogarine online çdo student mund te hyje dhe te informohet
me statusin  per notat detyra kursi pagesat data provimesh etj.


            Oraret : 

Ekonomiku            F.E.Sh.Sh                   F.Sh.N

  Biblioteka virtuale

Aksesi online do të mundësohet me emailin që përdorni në universitetetin tuaj duke aksesuar këtë link 

   Gjithashtu mund te logohen te gjithe studentet e regjistruar me heret :


  Klikoni  të logoheni