Hapesira Student

Per tu regjistruar online te gjithe studentet e rinj per vitin akademik 2016-2017 duhet te klikojne me poshte:


Klikoni  të regjistroheni

Per te kontrolluar llogarine online çdo student mund te hyje dhe te informohet
me statusin  per notat detyra kursi pagesat data provimesh etj.


            Oraret : 


Ekonomiku            F.E.Sh.Sh                   F.Sh.N

  Biblioteka virtuale

Gjithashtu mund te logohen te gjithe studentet e regjistruar me heret :


  Klikoni  të logoheni