Senati

 

Nga rezultatet e zgjedhjeve universitare , Senati Akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës përbëhet nga 25 anëtarë .
 
Senati Akademik                     2016-2020         
 

1.      Prof. dr. Bektash Mema  (Kryetar)

2.      Prof. dr.  Gëzim Sala       
3.      Prof. dr.  Liljana Reçka
4.      Prof. asoc.  Mimoza Zekaj
5.      Prof. asoc. Ermonela Ruspi
6.     Prof. dr. Gezim Rredhi
7.      Prof. dr. Shyqyri Hysi
8.     Prof. dr. Niko Rogo
9.      Prof. asoc. Merita Shehu
10. Prof. asoc.  Abaz Mullai
11. Prof. asoc.  Harallamb Miçoni
12. Prof.asoc. dr. Valbona Duri
13. Prof. dr. Albina Sinani
14. Prof. asoc. Jaho Cana
15. Prof. asoc. Spiridhulla Poci
16. Prof.asoc.Maria Agolli
17. Prof.asoc.dr. Jani Dine
18. Prof.dr.  Kostaq Hila
19. Prof.dr. Mersin Shena
20. Prof.asoc. Rexhep Shkurti
21. Prof.asoc.dr. Selfo Oruçi
22. Prof.asoc. Sokrat Gjini
23. Stud. Neandrit Deçka
24. Stud. Dritan Hoxha
25. Stud. Lorjana Shehu

 

      Sekretare e Senatit Akademik :