Sektori i Shërbimeve

Përgjegjës  i sektorit                     Muhamet Sadikaj

Shofer i titullarit                                        Agim Çela

Shofer për institucionin                           Gentjan  Neviri

Mirëmbajtës i përgjithshëm                     Astrit Tena

Mirëmbajtës lulishtar                               Muslli Kadëna

Magazinë-furnitor                                     Etleva Zogaj

Mirëmbajtes elektriçist-kaldaist               Ali    Basho

Sportelist                                              Rabie Tefa

Sportelist                                              Donika Krisafi

Sportelist                                              Donika Ajazi

Sportelist                                              Laureta Bedaj

Sanitare                                               Zyrafete Bani

Sanitare                                               Najmira Aloçi

Sanitare                                              Mjafte Sulozeqi

Sanitare                                              Afërdita Jaubelli

Sanitare                                              Ermelinda Balloma

Sanitare                                              Elisabeta Dane