Tarifa dhe pagesa

Mund te klikoni:

PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN 2015-2016 

PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN 2016-2017 

Perjashtim nga pagesa e tarifes se shkollimit

VKM nr.269

3-Tarifa për sistemin Part-Time Viti i  IV  për cdo degë  program i parë studimi:

( VKM.Nr.1113 datë 13.11.2009)
  • Histori –Gjeografi -                             38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Financë – Kontabilitet                         33.750+1700=  35.450lekë
  • Biologji – Kimi                                     72.000+1700=  73.700lekë
  • Cikli I Ulët                                            38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Cikli Ulët Parashkollor                         38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Matematikë – Fizika                            27.000+1700=   28.700lekë
  • Gjuhë – Letërsia                                  38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Administrim Publik                              33.750+1700=  35.450lekë
  • Menaxhim Turizëm                             33.750+1700=  35.450lekë 

 4-Tarifa për sistemin Part-Time Viti i  IV për cdo degë  program i  dytë  studimi

( VKM.Nr.1113 datë 13.11.2009)

·         Histori –Gjeografi -                       49.500+ 1700= 49.700 leke          

·         Financë – Kontabilitet -                49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Biologji – Kimi                              49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Cikli I Ulët                                    49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Cikli Ulët Parashkollor                 49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Matematikë – Fizika                    49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Gjuhë – Letërsia                          49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Administrim Publik                       49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Menaxhim Turizëm                      49.500+ 1700= 49.700 leke         

III-TARIFA PËR SISTEMIN  PART – TIME :MASTER PROFESIONAL

VITI I 2012-2013 Sipas VKM.  Nr 646 date 19.09.2012 

-          1- Master professional : Viti akademik 2012-2013

-          Mesuesi Arsim i Mesem  me profil  minor:

-          Matematik Fizike- me profil aftesim Teknologjik):68.130+2400=  70.530 lek

-          Biologji-kimi  me profil edukim mjedisor e teknologjik: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Gjuhe Letersi  me profil gjuhe Italiane: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Histori-Gjeografi me profil Edukate shoqerore: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Kontabilitet finance: 68.130+2400=  70.530 lek

-           Administrim Publik: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Turizem: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Tarifa per cdo kredit :757 lek

                  Masteri Shkencor :120 kredite

                  Masteri Profesional :90 Kredite

                 Sistemi Part-Time : 180 kredite


-