Urdhera dhe VKM

Per tu regjistruar online te gjithe studentet e rinj per vitin e ri akademik  duhet te klikojne me poshte:


Klikoni  të regjistroheni


Gjithashtu mund te logohen te gjithe pedagoget e stafit akademik dhe studentet e regjistruar me heret :

Klikoni  të logoheni

 

P.s. Nqs. ju kerkohet te verifikohet certifikimi pranojeni dhe pasi ta shtoni do tju shfaqet pamja si me poshtë.
Mund te njiheni me fituesit duke klikuar:

Lista e studenteve Master Profesional

Lista e studenteve Master Shkencor