Qendra e Keshillimit te Karrieres

Takim informues me studentet e Masterit Profesional per prezantimin e programit per nxitjen e punesimit te te rinjve te diplomuar. Partnere Zyra Rajonale e Punesimit Gjirokaster.               Kliko foto per informim

#OpenDay në Gjirokastër - si një dritare e hapur është projekti që organizohet nga Ministria e Punëve të Jashtme - Republika e Shqipërisë në partneritet me Ambasadat e huaja të pranishme në Shqipëri, Universitetin "Eqrem Cabej" Gjirokaster për t’u ofruar studentëve shqiptarë informacion mbi studimet universitare jashtë vendit, mundësi për bursa, ide për shkëmbime studimesh, dhe dije se si duhet të përgatitemi për një botë e shoqëri të hapur.                                 Kliko foto per informim