Programi i studimeve pasuniversitare

Programi i Studimeve Master  i shkencave:

Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI [MSC]