Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

                Program studimi i Ciklit të Parë ----  Histori-Gjeografi.
 
                                  *Llojet e diplomave të Nivelit të parë
                          1.     Diplome e Nivelit të Parë në  Histori-Gjeografi.      

                                     [HGJ-A]  Histori Gjeografi [BA]        ne sistemin Esse3

                          HISTORI-GJEOGRAFI