Personeli Akademik

  1. Prof. dr.  MERSIN SHENA                 mshena@uogj.edu.al     
  2. Doc.dr.   ARQILE DONE                    adone@uogj.edu.al
  3. Doc. M.Sc. VASIL BILERO                vbilero@uogj.edu.al
  4. Doc.M.Sc.ISIDOR KOKALARI         ikokalari@uogj.edu.al
  5. Dr. ANTUELA SINANI                      asinani@uogj.edu.al
  6. M.sc. Besian Rama                         brama@uogj.edu.al
  7. M.sc Inva Bilo

       Personeli i ftuar:

        Prof. Dr.  Vasil Bakuli

        M.sc/ekuv   Elvira Spahiu (Kazaqi)

        M.sc/ekuv  Matilda Çela

        M.sc   Manushaqe Çela

 Personeli ndihmes-mesimor

   1. KOZETA ÇIKA                                kcika@uogj.edu.al

   2. MARGARITA MARKU  (Poçi)           mmarku@uogj.edu.al