Pergjegjesat e Departamenteve

 

Përgjegjësat e Departamenteve
 
 
Departamenti i Matematikës, Informatikes dhe  i Fizikës                        
Dr. Dhori Terpo                              dhterpo@uogj.edu.al

 
Departamenti i Biologji-Kimisë
Prof.asoc. Sadik Malo                  sadikmalo@gmail.com
 
 
Departamenti i Infermierisë
Doc. Dr. Zamira Vllaho         vllahozamira@yahoo.com
 
 
Departamenti i Historisë
Prof.asoc. Jaho Cana                    jaho.cana@yahoo.com
 
Departamenti i Gjeografisë
 
 
Prof.asoc.Albina Sinani         sinanialbina@yahoo.com                 
Departamenti i Gjuhës Shqipe
Prof.asoc.Spiridhulla Poçi spiridhulla_poci@yahoo.com
 
Departamenti i Letërsise Shqipe
 
 
Prof. asoc. Merita Shehu       merigjokutaj@yahoo.com
Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
Prof.asoc. Panajot Barka         panajotbarka@yahoo.gr

Prof.asoc. Harallamb Miçoni       ll.miconi@yahoo.com

Doc.Dr. Mimoza Çarka                  mcarka@uogj.edu.al
 
 
Departamenti i  Kontabilitet Finance
Doc. Dr.  Etleva Peta                           epeta@yahoo.com
 
 
Departamenti    Administrim Publik
Doc. Dr. Alketa Bejko                      abejko@uogj.edu.al
 
 
Departamenti i  Politikave Ekonomike dhe Turizmit
Dr. Daniela Qiqi                                   dqiqi@uogj.edu.al