Organograma

Organograma  e Universitetit "E. Çabej" Gjirokastër

Per zmadhim klikoni ne figuren e mesiperme

Organograma e Fakultetit te Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

Per zmadhim klikoni mbi figuren e mesiperme

Organograma e Fakultetit te Shkencave te Natyres


Per zmadhim klikoni mbi figuren e mesiperme

Organograma e Fakultetit Ekonomik


Per zmadhim klikoni mbi figuren e mesiperme 

Organogramat e mesiperme jane ne dispozicion edhe ne formen pdf

ORGANOGRAMA DHE STRUKTURA E UGJ.pdf