Rektori

 

Rektorati
 
 Ne ndertim

 

Rektori                                              
Prof. dr.  Bektash Mema
 
 
Zyra e Rektorit
Tel. 842-66146, 63408
Fax. 842-63776
E-mail: rektori@uogj.edu.al
 
Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Jani Dine
 Çështjeve Mësimore
 
 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68027, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: jdine@uogj.edu.al
 
Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Valbona Duri
Marrëdhënieve me jashtë dhe Kërkimit Shkencor 
 
 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68026, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: vduri@uogj.edu.al