Organet drejtuese te Fakultetit

Organet drejtuese të Fakultetit janë:

Dekani

Zv/dekan


Nga ligji 80/viti 2015