Organet Drejtuese

PERGJEGJESI I NJESISE BAZE TE DEPARTAMENTIT EDUKIMIT DHE METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES

 

 

 Dr. MIMOZA CARKA                         mcarka@uogj.edu.al