Organet Drejtuese


PËRGJEGJËSI I DEPARTAMENTIT: 

Dr. Antuela Sinani

                                                asinani@uogj.edu.al