Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

 

[UT-Q]  Udherrefyes Turistik   ne sistemin Esse3