Njoftime

Departamenti i Gjeografisë në kuadrin e organizimit të Konferencës së përvitshme Shkencore Ndërkombëtare, me titull “Hapësirat ndërkufitare: Dinamika dhe sfida”

Kliko per me teper informacion mbi konferencen shkencore:

“Hapësirat ndërkufitare. Dinamika dhe sfida”


RAPORT I  VLERESIMIT TE BRENDSHEM   Histori Gjeografi


©                      Copyright © 2018  Universiteti “Eqrem Çabej”. Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura.