Njoftime

RAPORT I  VLERESIMIT TE BRENDSHEM  DEMM

Per informacion mund te kontaktoni ne departament ne tel. te brendshem  352             

Aktivitete  me  rastin  e 50-vjetorit  të  Universitetit "E.Cabej" Gjirokastër dhe mbylljes  së  vitit  akademik.

                                              KONFERENCË SHKENCORE KOMBËTARE

KURRIKULA DHE SFIDAT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR