Sekretaria mesimore

Sekretare Mësimore

                     Majlinda Çipi              mcipi@uogj.edu.al

                       nr. i brendshem    106