Listat te studenteve per vitin e ri akademik

Lista jo perfundimtare e studenteve te rinj 2017-2018 sipas programveve te studimit dhe Fakulteteve:

F.E.SH.SH.                       Mësuesi për Arsimin Fillor

                                              Mësuesi për Arsimin Parashkollor

                                              Histori Gjeografi

                                             Histori dhe Gjuhë Italiane

                                             Gjuhë - Letërsi Shqipe

                                             Gjuhë Letërsi Angleze

                                             Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

                                             Gjuhë Letërsi Italiane

F.Ekonomik                      Administrim - Publik

                                            Kontabilitet-Financë

                                             Ekonomi Turizëm

F.SH.N.                      Infermieri Mami

                                          Infermieri e Pergjithshme

                                         Teknologji Informacioni

                                         Matematike Informatike

                                         Matematike Fizike

                                        Fizike & Teknologji Informacioni

                                        Biologji Kimi

Lista  perfundimtare e studenteve Bachelor te  regjistruar ne vitin akademik 2016-2017 sipas Fakulteteve                   

Klikoni te informoheni:

Lista e studenteve Bachelor F.E.SH.SH.  2016-2017.

Lista e studenteve Bachelor F.SH.N.  2016-2017.

Lista  perfundimtare e studenteve te regjistruar ne vitin akademik 2016-2017 ne Master ne  F.E.SH.SH.              

 Klikoni qe te informoheni:

Lista e studenteve Master Profesional

Lista e studenteve Master Shkencor

Klikoni per:

vendim per kandidatet fitues per kandidatet fitues,program te dyte dhe transferim studimesh. FSHN