Lista e studenteve per programet e ciklit te pare "Bachelor"

Lista jo perfundimtare e studenteve te rinj 2018-2019 sipas programeve te studimit dhe Fakulteteve:

 

F.E.SH.SH.                       Mësuesi për Arsimin Fillor (shkarko)

                                              Mësuesi për Arsimin Parashkollor

                                              Histori Gjeografi

                                             Histori dhe Gjuhë Italiane

                                              Gjuhë - Letërsi Shqipe

                                              Gjuhë Letërsi Angleze

                                              Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

                                              Gjuhë Letërsi Italiane

                                                             Program Prof.2-vjeçar Edukatore,,,,

                                                             Program Prof. 2-vjeçar Udhërrëfyes turistik


F.Ekonomik                       Administrim - Publik  

                                             Program prof. 2-vjeçar Ndihmës ekonomist

                                             Kontabilitet-Financë

                                             Program prof. 2-vjeçar As. Administrativ

                                             Ekonomi Turizëm  

                                             Program prof. 2-vjeçar Asistent Menaxher ne sherbimet turistike


F.SH.N.                           Infermieri Mami

                                                 Infermieri e Pergjithshme

                                                Teknologji Informacioni

                                                Matematike Informatike

                                                Matematike Fizike

                                                Fizike & Teknologji Informacioni

                                                Biologji Kimi