Lista e studenteve per programet e ciklit te pare "Bachelor"

Listat e plota paraprake te renditjes te kandidateve per te ndjekur studimet ne programet e studimit Bachelor ne Universitetin "Eqrem Çabej" sipas  Fakulteteve perkatese per vitin akademik 2019-2020 Raundi dyte:

 

F.E.SH.SH.                       Mësuesi për Arsimin Fillor (shkarko)

                                              Mësuesi për Arsimin Parashkollor

                                              Histori Gjeografi

                                              Histori dhe Gjuhë Italiane

                                              Gjuhë - Letërsi Shqipe

                                              Gjuhë Letërsi Angleze

                                              Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

                                              Gjuhë Letërsi Italiane

 


F.Ekonomik                       Administrim - Publik  

                                             Kontabilitet-Financë

                                             Ekonomi Turizëm  


F.SH.N.                            Infermieri Mami

                                                Infermieri e Pergjithshme

                                                Teknologji Informacioni

                                                Matematike Informatike

                                                Biologji Kimi

                                                Fizike & Teknologji Informacioni

                                                Matematik Fizike