Lista e studenteve Bachelor

Lista jo perfundimtare e studenteve te rinj 2017-2018 sipas programeve te studimit dhe Fakulteteve:

F.E.SH.SH.                       Mësuesi për Arsimin Fillor

                                              Mësuesi për Arsimin Parashkollor

                                              Histori Gjeografi

                                             Histori dhe Gjuhë Italiane

                                             Gjuhë - Letërsi Shqipe

                                             Gjuhë Letërsi Angleze

                                             Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

                                             Gjuhë Letërsi Italiane

F.Ekonomik                       Administrim - Publik

                                             Kontabilitet-Financë

                                             Ekonomi Turizëm

F.SH.N.                         Infermieri Mami

                                              Infermieri e Pergjithshme

                                              Teknologji Informacioni

                                              Matematike Informatike

                                              Matematike Fizike

                                              Fizike & Teknologji Informacioni

                                             Biologji Kimi

Lista  perfundimtare e studenteve Bachelorne vitin akademik 2016-2017 te  regjistruar sipas Fakulteteve

Klikoni te informoheni:

Lista e studenteve Bachelor F.E.SH.SH.

Lista e studenteve Bachelor F.SH.N.