Lista e studenteve ne Master

Lista  perfundimtare e studenteve te regjistruar ne Master ne  F.E.SH.SH.

 Klikoni qe te informoheni:

Lista e studenteve Master Profesional

Lista e studenteve Master Shkencor

 

©                      Copyright © 2018  Universiteti “Eqrem Çabej”. Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura.