Departamenti i Letersise

Ketu mund te informoheni me te dhana te nevojshme ne lidje me departamentin e Letersise.

Ju mund te klikoni ne rubrikat ne vijim per tu informuar sipas interesit tuaj:

Gjuhe Letersi BA Plani mesimor 2013


MP NË GJUHË – LETËRSI

Gjithashtu mund te kontaktoni me  e-mail me personelin akademik te departametit te letersise.


Aktiviteti shkencor


Pergjegjesi departamentit :       Prof. asoc. Merita Shehu         mshehu@uogj.edu.al

                                                                   merigjokutaj@yahoo.com