Departamenti i Letersise

 

               Pergjegjesi i njesise baze / departamenti :       Prof. asoc. Merita Shehu         mshehu@uogj.edu.al

                                                                                                                                          merigjokutaj@yahoo.com