Laboratore

Laboratoret si me poshte:

1.  Biologjise

2.  Kimise

3.  Fizikes

 

Kabinetet :

a)  i lendeve artistike

b)  i gjeografise