Krye/Sekretaria mesimore e Universitetit

                     

                   K/sekretare mesimore e Universitetit "Eqrem Çabej"

                                                                                          Lumturi Shosha    lshosha@uogj.edu.al