Sekretaria

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

       Sekretare Mesimore         Erjona Frengu   efrengu@uogj.edu.al

       Asistente Dekani              Eftimi Çelaj

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

       Sekretare Mesimore         Eljona Pollo   epollo@uogj.edu.al

       Asistente Dekani              Evelina Shehu


Fakulteti Ekonomik

      Sekretare Mesimore          Majlinda  Rafti    mrafti@uogj.edu.al

      Asistente Dekani              Fabiola Sinani