Kontakt

Zyra për Marrëdhëniet me Jashtë

Universiteti "Eqrem Çabej"

Lagjia "18 Shtatori"

Gjirokastër

Shqipëri


Tel: +355 8426 80 25

e-mail: lseiti@uogj.edu.al


 Zyra e Projekteve dhe Kërkimeve Shkencore

 Universiteti "Eqrem Çabej"  Gjirokastër

 Lagjia "18 Shtatori"

 

Tel: +355 8426 80 25

e-mail: lseiti@uogj.edu.al