Kontakt

               tel. 0035584263408

e-mail:  rektori@uogj.edu.al

            tel.i brendshem  350

Sekretaria e Rektorit       Marsela Çilotaj

            tel.i brendshem  213