Perberja e Rektoratit

1.      Prof. dr.            Bektash Mema       
2.      Prof. dr.            Gëzim Sala
3.      Prof.asoc. dr.   Selfo Oruçi
4.      Prof.asoc dr.    Jani Dine
5.      Prof.asoc dr.    Valbona Duri
6.      Kancelare Sotira Goci