Zv/Rektoret dhe deget ne varesi

Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Jani Dine
 Për proçesin mesimor
 


 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68027, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: jdine@uogj.edu.al
 
Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Valbona Duri
Për shkencën dhe mardhëniet me jashtë 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68026, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: vduri@uogj.edu.al