Programi Erasmus +


Thirrja per pjesmarrje ne Programin Mevlana me Universitetin e Trakise  (Edrene) Turqi.

Programi Mevlana  Universiteti  Trakise Ederne Turqi

Thirrja per pjesmarrje ne programin Erasmus + me Universitetin e Qipros:

   
  Thirrja per pjesmarrje ne programin Erasmus +

  Open Call for participation in Erasmus + Program with University of Cyprus

Rihapet  dt.01.09.2016 thirrja per pjesmarrje ne programin Erasmus + me Universitetin e Qipros.

Thirrje  per pjesmarrje ne programin Erasmus +

  Open Call for participation in Erasmus + Program with University of Cyprus

           Marreveshjet e Universitetit te Gjirokastres me KA+1

©                      Copyright © 2018  Universiteti “Eqrem Çabej”. Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura.