Informacion

Mund te informoheni me oraret per secilin departament:

Gjuhe Angleze                                  Gjuhe Angleze  MP

Gjuhe Letersi                                    Gjuhe -Letersi  MP

Histori Gjeografi                               Histori - Gjeografi  MP

Gjuhe Greke                                      Gjuhe Greke MP

Mesuesi per Arsimin Fillor           Master shkencor ne Arsimin Fillor

Mesuesi per Arsimin Parashkollor

Histori Gjuhe Italiane

Gjuhe Italiane©                      Copyright © 2018  Universiteti “Eqrem Çabej”. Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura.