Guida e studimeve-arsimi parashkollor

                                                                                     guida e studimit

 • LENDA: MATEMATIKE I (viti1)
 • LENDA: MATEMATIKE II (viti1)
 • LENDA: GJUHE SHQIPE I (viti1)
 • LENDA: GJUHE SHQIPE II (viti1)
 • LENDA: HISTORI E SHQIPERISE (viti1)
 • LENDA: GJEOGRAFI E SHQIPERISE (viti1)
 • LENDA: HYRJE NE PSIKOLOGJI (viti1)
 • LENDA: PSIKOLOGJI ZHVILLIMORE (viti1)
 • LENDA: PUNEDORE (art plastik) (viti1)
 • LENDA: EDUKIM FIGURATIV (viti1)
 • LENDA: EDUKIM FIZIK (viti1)
 • LENDA: SHPREHI MUZIKORE (viti1)
 • LENDA: PRAKTIKE PEDAGOGJIKE (viti1)
 • LENDA: NJOHJE MJEDISI (viti 2)
 • LENDA: FORMIM GJUHESOR III (viti 2)
 • LENDA: LETERSI PER FEMIJE (viti 2)
 • LENDA: ANATOMI DHE HIGJIENE (viti 2)
 • LENDA: ALTERNATIVA ME EDUKIMIN PARASHKOLLOR (viti 2)
 • LENDA: TEORI DHE FILOZOFI EDUKIMI (viti 2)
 • LENDA: METODOLOGJI E MESIMDHENIES (viti 2)
 • LENDA: PSIKOLOGJI EDUKIMI (viti 2)
 • LENDA: FORMIM I KONCEPTEVE MATEMATIKORE (viti 2)
 • LENDA: PSIKOLOGJI SOCIALE (viti 2)
 • LENDA: GJUHE E HUAJ (viti 2)
 • LENDA: EDUKIM FIZIK DHE DIDAKTIKE (viti 2)
 • LENDA: EDUKIM MJEDISOR (viti 2)
 • LENDA: MUZIKE DHE DIDAKTIKE(viti 2)
 • LENDA: PRAKTIKE PEDAGOGJIKE(viti 2)
 • LENDA: TE MESUARIT PERMES LOJES (viti 3)
 • LENDA: METODOLOGJI E KERKIMIT PEDAGOGJIK (viti 3)
 • LENDA: EDUKIM SPECIAL (viti 3)
 • LENDA: PSIKOLOGJI KOMUNIKIMI (viti 3)
 • LENDA: ETIKA E MESUESIT (viti 3)
 • LENDA: DIDAKTIKE E EDUKATES QYTETARE (viti 3)
 • LENDA: DIDAKTIKA E ARTIT PLASTIK (viti 3)
 • LENDA: ARTI I TEATRIT TE KUKULLAVE (viti 3)
 • LENDA: E DREJTA PER ZHVILIM (viti 3)
 • LENDA: HISTORI E MENDIMIT PEDAGOGJIK (viti 3)
 • LENDA: PRAKTIKE PEDAGOGJIKE (viti 3)