Grupet mesimore kerkimore

GRUPI MËSIMOR-KËRKIMOR “FIZIKA E PERGJITHSHME DHE DIDAKTIKA”

  1. Dr. Antuela Sinani
  2. Prof.Dr. Mersin Shena
  3. Doc.Dr. Arqile Done

GRUPI MËSIMOR-KËRKIMOR “FIZIKE TEORIKE DHE STRUKTURE LENDE” 

  1. Doc.Msc. Vasil Bilero
  2. Doc.Dr. Isidor Kokalari
  3. Msc. Besian Rama

NDIHMES MESIMOR   (Laborante)

                                  Kozeta Cikaj

                                  Margarita Marko