Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

                                                                                                          

Dekani : Prof.  dr. Gëzim Sala

                            gsala@uogj.edu.al