Departamenti i Matematikes & Informatikes

      

* * *

  Mirësevini në webfaqen e Departamentit të Matematikës dhe Informatikës të Universitetit të Gjirokastrës ! Këtu do të gjeni informacionet e nevojshme që lidhen me organizimin dhe përbërjen e departamentit si dhe me Programet e Plota të Studimeve që mbulon Departamenti. Shpresojmë se do të mund të navigoni me lehtësi në faqet tona në të cilat do të gjeni gjithë informacionet e nevojshme.