Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Politikave Ekonomike  dhe Turizmit

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.

PERGJEGJES Departamenti                           

 Dr. Lorenc  Koçiu                     lkociu@uogj.edu.al