Departameni Kontabilitet Finance

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Kontabilitet Finance.

 PERGJEGJESE E DEPARTAMENTIT

      Doc. Dr. Etleva Peta                                           epeta@uogj.edu.al

    Ju mund te klikoni:

         Programet e Studimit

         Personeli Akademik

         Grupet kerkimore mesimore

        Sekretaria

       Laboratore

   

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.                

   Ju faleminderit.