Departameni Kontabilitet Finance

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Kontabilitet Finance.

 PERGJEGJESE E NJESISE BAZE  DEPARTAMENTIT KONTABILITET FINANCE

                         Doc. Dr. Etleva Peta             epeta@uogj.edu.al

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.                

   Ju faleminderit.