Sektori i Standarteve dhe Kurrikulave

 

                         Pergjegjes  Sektori:

                                                            Klaviora Dudumi                            kdudumi@uogj.edu.al