Dega e Zhvillimit Kurrikular, Karrierës dhe e Vlerësimit Institucional

Kryetare dege  Klaviora Dudumi      
                                   
                                   kdudumi@uogj.edu.al    


Zyra e
mesimit & kurrikulave

Specialist per mesimin & kurrikulat