Raport Auditi dhe Buxheti i Universitetit

Ju mund te informoheni me buxhetin sipas viteve:

Klikoni mbi linket:


Raport auditi /vetvleresimi 2014

Raport auditi /vetvleresimi 2015

Raporti vjetor 2016

DETAJIMI I BUXHETIT PER VITIN 2017