Biblioteka shkencore

Pergjegjes biblioteke :           
                                                Irena Dine           idine@uogj.edu.al

Bibliotekar            Pandeli Kosta           pkosta@uogj.edu.al

Bibliotekar           Violeta Shena           vshena@uogj.edu.al

                                               

Biblioteka virtuale

©                      Copyright © 2018  Universiteti “Eqrem Çabej”. Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura.