Laboratore / Laborante

.Endri Baxha  Laborant i Histori - Gjeografise   ( ebaxha@uogj.edu.al )

     

        

              Laboratori i Gjuheve te Huaja eshte ne rikonstruksionin e aparateve audio

    Valentina Boboli  vboboli@uogj.edu.al              Laborante e Gjuheve te Huaja

 

Laboratoret DEMM si me poshte:

1.  Biologjise

2.  Kimise

3.  Fizikes

 

            Kabinetet :

          a)  i lendeve artistike

          b)  i gjeografise