Llojet e diplomave Universitare të Ciklit të Parë "Bachelor"

 Në Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)

Diplomë Universitare "Bachelor" në :

1.     Histori – Gjeografi

2.     Gjuhe - Letersise Shqipe

3.     Gjuhe Angleze

4.      Gjuhe Italiane

5.      Histori dhe Gjuhe Italiane

6.     Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek

7.      Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI

8.     Mesuesi per Arsimin Parashkollor

 

    Në Fakultetin Ekonomik (F.E)

          Kontabilitet Finance

      Administrim Publik

         Turizmit

 

Fakultetin e Shkencave te Natyres (F.SH.N)

 Diplomë Universitare "Bachelor" në :

1.      Matematike – Fizike

2.      Matematike – Informatike

3.     Teknologji Informacioni

4.      Fizike dhe Teknologji Informacioni

5.      Infermieri e Pergjithshme

6.     Infermieri Mami

7.      Biologji – Kimi