Universiteti i Gjirokastres aktualisht eshte i organizuar ne tre fakultete:

 Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)

 Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)