Kerkimi_Shkencor


Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale

Vendimi nr. 777   Vendimi nr. 778    Vendimi nr. 779   Vendimi nr. 780    

Vendimi nr. 781    Vendimi nr. 783     Vendimi nr. 784         date  26.12.2018